APKIDE改之理3.3.5少月增强版

APKIDE改之理3.3.5少月增强版

免费

更新时间:2021-02-24

所属分类:编程软件

评论回复:0

 

------------APKIDE 3.3.5少月版----------------

更新时间:2017年1月30日

更新内容:

1.常规化更新两个版本的apktool,为官方apktool和shakapktool,两个版本均为2017年1月最新版,并可以自由切换;

2.兼容高版本的安卓SDK程序,从SDK16-25均可完美反编译;

3.重做dex2jar,彻底解决由于dex2jar本身问题导致的软件卡死问题,即使软件卡死,重启后,依然可以自动反编译出java源码


gaizhili.jpg

APKIDE 增强版 改之理

下载地址
本地下载
- MB